ડીસી શ્રેણી

  • પોર્ટેબલ કાર ક્વિક લિફ્ટ ડીસી સિરીઝ

    પોર્ટેબલ કાર ક્વિક લિફ્ટ ડીસી સિરીઝ

    LUXMAIN DC શ્રેણીની ક્વિક લિફ્ટ એ નાની, હળવી, સ્પ્લિટ કાર લિફ્ટ છે.સાધનસામગ્રીનો આખો સેટ બે લિફ્ટિંગ ફ્રેમ અને એક પાવર યુનિટ, કુલ ત્રણ ભાગોમાં વહેંચાયેલો છે, જે અલગથી સંગ્રહિત કરી શકાય છે.સિંગલ ફ્રેમ લિફ્ટિંગ ફ્રેમ, જેને એક વ્યક્તિ સરળતાથી લઈ જઈ શકે છે.તે ટોવ વ્હીલ અને યુનિવર્સલ વ્હીલથી સજ્જ છે, જે લિફ્ટિંગ પોઝિશનને ટૉવિંગ અને ફાઇન-ટ્યુનિંગ માટે અનુકૂળ છે.