રબર પેડ

  • Portable Car Quick Lift Rubber Pad

    પોર્ટેબલ કાર ક્વિક લિફ્ટ રબર પેડ

    ક્લિપ વેલ્ડેડ રેલ્સવાળા વાહનો માટે એલઆરપી -1 પોલિઅરેથીન રબર પેડ યોગ્ય છે. રબર પેડના ક્રોસ-કટ ખાંચમાં ક્લિપ વેલ્ડેડ રેલ દાખલ કરવાથી રબર પેડ પરની ક્લિપ વેલ્ડેડ રેલનું દબાણ દૂર થઈ શકે છે અને વાહન માટે વધારાની સપોર્ટ મળી શકે છે. એલઆરપી -1 રબર પેડ એલએક્સએક્સએવી ક્વિક લિફ્ટ મોડલ્સની બધી શ્રેણી માટે યોગ્ય છે.